Đường vô Xứ Nghệ quanh quanhSông Lam - núi Hồng chụp từ trên máy bayHoan Châu phong cảnh - sông Lam là vệt sáng ngoằn nghoèo giữa 3 dãy núi, cắt đôi địa phận hai tỉnh, bên trái là Hà tĩnh, bên phải là Nghệ An


Sông Lam đoạn cuối nguồn đổ ra cửa Hội

"Sông Lam - núi Hồng quấn quýt bên nhau" chính là đoạn này, ranh giới Nghi Xuân và Can Lộc, ảnh chụp hướng vể phía Vinh


Và "Sông Lam - núi Hồng quấn quýt bên nhau" đạon này chụp hướng về phía Hà Tĩnh, đứng dây lúc này phía Vinh thì nắng chang chang và phía Hà Tĩnh thì mưa, đến khi xe tôi chạy về đến Can Lộc thì Vinh mưa, còn Can Lộc đã tạnh. Do đó tôi được tiếng là "đi đến mô trời dợ đến đó"


Buổi sang, sương và mây còn đang giăng mớ phía Hồng Lĩnh, phong cảnh thôn quê thanh thản lạ, cảm giác của tôi lúc này, quê hương sao mà hiền lành, bình dị quá!


Bình minh lên trên sông Lam - Những thanh niên trên thuyền thấy tôi dơ máy ảnh lên nên dơ tay vẫy chào lại


Sông Lam đoạn chảy qua Thanh Chương (cầu Rộ)


Sông Lam đoạn chảy qua Nam Đàn - bên tê sông là Đức Thọ
Sông Lam chụp từ trên núi Quyết


Con đường ven sông Lam


Đứng từ con đường ven sông Lam (TP Vinh) mà chụp thì bên tê là Nghi Xuân & Can Lộc


Thị xã Hồng Lĩnh (Bãi Vọt) - chụp từ trên tầng 5 của KS Thai


Chiều Can Lộc - con sông nhỏ này là đấu nguồn sông Minh


Hoàng hôn cửa Hội


Thị trấn Thạch Hà (còn gọi là thị trấn Cày)


Biển Thiên Cầm xôn xao mùa nắng


Sa Nam trên chợ dưới đò


Sen trong khu trưng bày kỷ vật của Bác Hồ


Rào Gang - Thanh Chương


Ngô xanh xanh cả tứ bề xóm trên


Nam Liệu - Nam Đàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phút Tưởng Niệm Các Anh Hùng Liệt Sỹ


Tin Nóng An Ninh Hình Sự

Thông Tin Giải Trí Ấn Tượng

Cười Xả Láng